Tarjouspyyntö Kangaskosken museopolku

Simpeleen teollisuushistoriaa tuodaan esille Kangaskosken saaressa

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteuttaa Leader-rahoituksella projektia, jolla Kangaskosken alueen teollisuushistoriaa nostetaan kävijöille nähtäväksi. Ennen vesivoimalaitosta 1900-luvun alkupuolella Kangaskoskella oli puuhioke-, pahvi- ja paperitehdas, joka herätetään henkiin virtuaalisena mobiilisovelluksen, johon voi tutustua saareen rakennettavalla polulla rastipisteillä.

Löytyykö Simpeleeltä voimamiehiä?

Tarvitsemme aputyövoimaa Kangaskosken voimalan museoalueen polun rakentamiseen ja tarjoamme Simpeleen ja lähialueen yhdistyksille ja muille toimijoille tilaisuuden osallistua.

Lataa tarkempi tarjouspyyntö tästä linkistä (PDF)

Lataa tarjouslomake tästä linkistä!

Tehtävät, johon tarvitsemme apuanne

  1. Opastaulujalustojen (80 kg betoniporsas), näihin liitettävien liikennemerkkiputkien ja oheistarvikkeiden siirtäminen Kangaskosken saarekkeeseen 27 kpl.
  2. Puutavaran siirtäminen Kangaskosken saarekkeeseen osoitettuihin paikkoihin (Välivarastointipaikkoja on kolme eri puolilla saareketta). Puutavarana 500 jm 48 mm x 198 mm painekyllästettyä lankkua ja  noin jm 150 mm x 150 mm painekyllästettyä parrua. Noin puolet parruista on pätkittynä voimalarakennuksen alakerrassa, muu puutavara on voimalan piha-alueella.
  3. Sepelin siirto Kangaskosken saarekkeeseen voimalan piha-alueelta. Sepelin määrä on enintään 8 kuutiometriä ja sille suunniteltu alustavasti kaksi välivarastointipaikkaa saarekkeessa.
  4. Köysitolpilla varustettujen betonijalustojen ja näihin liitettävien köysien ja oheistarvikkeiden siirto  Kangaskosken saarekkeeseen ja sijoittaminen paikalleen. Jalustoja on yhteensä 70 kpl, paino noin 42 kg.
  5. Polun aloituspaikalle tulevan yleisopasteen (2 liikennekiveä jalustana) ympäryksen kokoaminen ja tukeminen paikalla olevilla luonnonlohkokivillä ja sen välittömän ympäristön kivien maisemoiva järjestäminen (tilaajan tarkemman ohjeistuksen mukaan).
  6. Saarekkeen sekalaiset kunnostus-, siirto- ja maisemointityöt: kuusenjuurakon poistaminen, sahattujen kuusipöllien poisvienti alueelta tilaajan ohjeiden mukaan, vähäiset raivaustyöt (lähinnä oksasaksilla maasta nousseiden vesojen poistaminen), kanaaliopastaulun paikan pohjustaminen läheltä saatavilla kivillä/sepelillä, oksien ja sahattujen kantojen poistaminen alueelta ja alueen yleinen siistiminen.

Kuvat siirrettävistä tarvikkeista

Tehtävä 1 80 kg betoniporsaat (27 kpl ja niihin asennettavat putket (reunimmaiset kuvat)
Tehtävä 4 köysitolpilla varustetut betonijalustat, paino noin 42 kg.

Painavat polkutarvikkeet on kannettava näistä portaista alas, portaiden alla on käytettävissä kärryt, joilla voi siirtää eteenpäin saareen.

Tarkempi tarjouspyyntö ja tehtävien kuvaus liitteessä!

Lataa tarjouslomake tästä linkistä!

Hanna Ollikainen, hanna.ollikainen@ekvas.fi, 040 823 5105
Mikko Europaeus, mikko.europaeus@gmail.com, 050 468 9758