Hankkeet

Hankkeet

Hiitolanjoen kehittämiseksi luonto-, kalastus-, ja kulttuurimatkailukohteena on tehty pitkäjänteistä työtä 1990-luvulta alkaen. Aloitteen tekijänä oli mm. Laatokan Karjalan luonnonystävät ry.

Eri hankkeita ovat rahoittaneet Euroopan Unionin rakennerahastot (TACIS, Interreg, EAKR), Rautjärven kunta, Imatran seudun kehitysyhtiö, sekä entiset Kaakkois-Suomen ympäristö- ja TE-keskukset. Tutkimus- ja asiantuntijatietoa joesta ovat alueellisten keskusten ohella tuottaneet RKTL (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos), SKK (Suomen Kalamiesten Keskusliitto), paikalliset lintuharrastajat sekä Venäjän puoleisella jokiosuudella Pohjoisen Kalatalousinstituutin kalatutkijat Petroskoista. Rajan ylittävää yhteistyötä on tehty Rajavartiolaitoksen ja Rajavesikomission puitteissa. Matkailullisten suunnitelmien ja -selvitysten laatijoina ovat toimineet mm. Itä-Suomen Matkailun Kehitys Oy ja Juniperus Metsämatkat Ky.

Tuloksina on mm. selvitetty joen kalakantaa, poistettu lohen nousuesteitä Venäjän puolelta ja laadittu kalaporrasuunnitelmat Suomen puoleisiin voimalaitoskoskiin. Hiitolanjoki-yhdistys on toteuttanut vuosina 2006-07 Lohi Laatokalta latvavesille -hankkeen (Interreg), jossa kokeiltiin Laatokan lohen emokalojen ylisiirtoja voimalaitosten yläpuolelle ja vahvistettiin paikallisia taimenkantoja siirtoistutuksilla. Hiitolanjoki-aineistoa on valmistunut kalabiologian tutkimusraporteista ja kartoista esitteisiin, luonto- ja linnustoselvitykseen ja arkeologiseen inventointiin.

Hiitolanjoesta on myös julkaistu tietokirja Hiitolanjoki – Latvavesiltä Laatokalle, kirjoittaja Mikko Europaeus. Kirja on loppuunmyyty, mutta sitä voi tiedustella Etelä-Karjalan kirjastoista.

Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut mahdollistaa Laatokan lohelle ja joen muille vaelluskaloille nousu Suomen puoleisten voimaloiden ohi entiselle reitilleen Silamus- ja Torsanjoelle. Kangaskoski pyritään ennallistamaan kalastuskeitaaksi ja poikastuotantoalueeksi. Joen vanhojen voimaloiden ja teollisuushistorian ympärille on lisäksi kaavailtu monipuolista museoalue- ja matkailutoimintaa. Myös rajan ylittävää Hiitolanjoki-yhteistyötä on tarkoitus jatkaa Venäjän kanssa.