RivTimes CBC

Matkailusta elinvoimaa Hiitolanjoen ympäristöön Suomen sekä Venäjän puolella

RivTimes, eli virallisemmin Hiitolanjoki – Salmon River for Locals and Travelers of All Times oli kansainvälinen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta 2014-2020 rahoitusta saanut hanke, jota piti toteuttaa suomalaisten ja venäläisten kumppaneiden kesken. Hanketta hallinnoi Rautjärven kunta ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö oli toinen suomalainen kumppani. Venäjältä mukana olivat Tourist Information Center of the Republic of Karelia, All-Russian society for Protection of Nature (Leningrad Region), Directorate of Protected Natural Areas of the Leningrad Region ja State Budgetary Institution of Culture of the Leningrad Region House of Folk Art. Parikkalan kunta oli mukana rahoittamassa hanketta, mutta ei toiminut varsinaisena hankekumppanina.

RivTimes -hankkeella piti mahdollistaa rajat ylittävien yhteyksien valmistelu ja alueen matkailun kehittäminen. Matkailulla on merkittävät kasvun mahdollisuudet näillä alueilla, joilla talouskehitysnäkymät ovat muutoin heikkoja. Hankkeen kohdealueilla on paljon kiinnostavaa historiaa menneiltä vuosisadoilta. Hiitolanjoki on ollut niin kalojen kuin ihmistenkin kulkureitti Laatokalta Saimaan alueelle ja takaisin. Parantamalla luontokohteiden infrastruktuuria sekä ihmisten tietoisuutta rajan molemmilla puolilla voidaan kohteiden vetovoimaa ja matkailutuotteiden kehittämistä lisätä.

Koko hankkeen budjetti oli alun perin 1080 510 euroa, josta EU-rahoitusta olisi ollut 756 284 euroa. Ukrainan sodan takia yhteistyö venäläisten kumppaneiden kanssa päättyi ja siten myös hanke heidän osaltaan. Suomalaisten kumppaneiden toimenpiteet toteutettiin suunnitellusti.

Hanketta toteutetaan 1.1.2021 – 30.11.2022 (23 kk).

Lisätietoja koko hankkeesta:

Sini Javanainen (projektipäällikkö), sini.javanainen@rautjarvi.fi, p. +358405818040

Hiitolanjoen alueen matkailun kehittämissuunnitelma Masterplan

Rautjärven kunta teettää hankkeessa laajemman matkailun yleissuunnitelman koko hankealueella rajan molemmin puolin. Suunnitelmassa huomioidaan Parikkalan raja-aseman tuleva laajempi käyttömahdollisuus.

Virkistysaluesäätiön hanketoimenpiteet kohdistuvat Kangaskoskelle

Kangaskosken ennallistus: Hankkeella rahoitetaan osittain Kangaskosken padon purku ja kosken ennallistus syksyllä 2021. Kustannukset muodostuvat rakennuttamisesta urakoista koskessa, padoilla ja välittömässä ympäristössä. Ennallistuksen edistymistä voi seurata Kangaskosken sivulla.

Kangaskosken voimalaitosmuseon suunnittelu: Laaditaan suunnitelma rakennuksen kunnostus- ja muutostöistä museokäyttöön.

Lisätietoja: Hanna Ollikainen (projektipäällikkö), hanna.ollikainen@ekarjala.fi

Vesireittejä ja leiriytymispaikkoja Venäjän puolella

Venäjällä hankealueella kehitetään historiallista vesireittiä ja leiriytymisalueita Käkisalmi-Asilanjoki-Kurkijoki -akselilla, sekä laaditaan kartta ja kohdekuvaukset matkailijoille ja matkailutoimijoille. Haukkajärven ympäristössä parannetaan luontopolkuja ja opasteita vaeltajille ja pyöräilijöille. Lisäksi on tarkoitus rakentaa keskiaikaisen mallin mukainen puuvene, jonka avulla vesireittejä mainostetaan.