RivTimes CBC

Matkailusta elinvoimaa Hiitolanjoen ympäristöön Suomen sekä Venäjän puolella

River of All Times -hanke on Kaakkois-Suomi -Venäjä CBC-ohjelman rahoittama matkailupalvelujen avulla elinvoimaa lisäävä hanke, jolla luodaan uutta yhteistyötä rajan yli Hiitolanjoen ympärillä. Hankkeen pääpartneri on Rautjärven kunta. Suomen puolella toisena partnerina on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, ja Venäjän puolella on kolme partneria Leningradin alueelta ja yksi partneri Karjaan tasavallasta.

Rautjärven kunta teettää hankkeessa matkailun yleissuunnitelman koko hankealueella. Suunnitelmassa huomioidaan Parikkalan raja-aseman tuleva laajempi käyttömahdollisuus.

Hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa, toteutusaika on 23 kk.

Virkistysaluesäätiön hanketoimenpiteet kohdistuvat Kangaskoskelle

Kangaskosken ennallistus: Hankkeella rahoitetaan osittain Kangaskosken padon purku ja kosken ennallistus syksyllä 2021. Kustannukset muodostuvat rakennuttamisesta urakoista koskessa, padoilla ja välittömässä ympäristössä.

Kangaskosken voimalaitosmuseon suunnittelu: Laaditaan suunnitelma rakennuksen kunnostus- ja muutostöistä museokäyttöön

CBC-ohjelman logo, jossa Suomen, EU:n ja Venäjän liput