RivTimes CBC

Matkailusta elinvoimaa Hiitolanjoen ympäristöön Suomen sekä Venäjän puolella

RivTimes, eli virallisemmin Hiitolanjoki – Salmon River for Locals and Travelers of All Times on kansainvälinen Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta 2014-2020 rahoitusta saanut hanke, jota toteutetaan suomalaisten ja venäläisten kumppaneiden kesken. Hanketta hallinnoi Rautjärven kunta ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on toinen suomalainen kumppani. Venäjältä mukana ovat Tourist Information Center of the Republic of Karelia, All-Russian society for Protection of Nature (Leningrad Region), Directorate of Protected Natural Areas of the Leningrad Region ja State Budgetary Institution of Culture of the Leningrad Region House of Folk Art. Parikkalan kunta on mukana rahoittamassa hanketta, mutta ei toimi varsinaisena hankekumppanina.

RivTimes -hankkeella mahdollistetaan rajat ylittävien yhteyksien valmistelu ja alueen matkailun kehittäminen. Matkailulla on merkittävät kasvun mahdollisuudet näillä alueilla, joilla talouskehitysnäkymät ovat muutoin heikkoja. Hankkeen kohdealueilla on paljon kiinnostavaa historiaa menneiltä vuosisadoilta. Hiitolanjoki on ollut niin kalojen kuin ihmistenkin kulkureitti Laatokalta Saimaan alueelle ja takaisin. Parantamalla luontokohteiden infrastruktuuria sekä ihmisten tietoisuutta rajan molemmilla puolilla voidaan kohteiden vetovoimaa ja matkailutuotteiden kehittämistä lisätä.

Koko hankkeen budjetti on 1080 510 euroa, josta EU-rahoitusta on 756 284 euroa.

Hanketta toteutetaan 1.1.2021 – 30.11.2022 (23 kk).

Lisätietoja koko hankkeesta:

Sini Javanainen (projektipäällikkö), sini.javanainen@rautjarvi.fi, p. +358405818040

Hiitolanjoen alueen matkailun kehittämissuunnitelma Masterplan

Rautjärven kunta teettää hankkeessa laajemman matkailun yleissuunnitelman koko hankealueella rajan molemmin puolin. Suunnitelmassa huomioidaan Parikkalan raja-aseman tuleva laajempi käyttömahdollisuus.

Virkistysaluesäätiön hanketoimenpiteet kohdistuvat Kangaskoskelle

Kangaskosken ennallistus: Hankkeella rahoitetaan osittain Kangaskosken padon purku ja kosken ennallistus syksyllä 2021. Kustannukset muodostuvat rakennuttamisesta urakoista koskessa, padoilla ja välittömässä ympäristössä. Ennallistuksen edistymistä voi seurata Kangaskosken sivulla.

Kangaskosken voimalaitosmuseon suunnittelu: Laaditaan suunnitelma rakennuksen kunnostus- ja muutostöistä museokäyttöön.

Lisätietoja: Hanna Ollikainen (projektipäällikkö), hanna.ollikainen@ekarjala.fi

Vesireittejä ja leiriytymispaikkoja Venäjän puolella

Venäjällä hankealueella kehitetään historiallista vesireittiä ja leiriytymisalueita Käkisalmi-Asilanjoki-Kurkijoki -akselilla, sekä laaditaan kartta ja kohdekuvaukset matkailijoille ja matkailutoimijoille. Haukkajärven ympäristössä parannetaan luontopolkuja ja opasteita vaeltajille ja pyöräilijöille. Lisäksi on tarkoitus rakentaa keskiaikaisen mallin mukainen puuvene, jonka avulla vesireittejä mainostetaan.