Laatokalta Saimaalle CBC

LAATOKAN LATVAVESILTÄ SAIMAAN SATAMIIN

Kaksivuotisessa hankkeessa selvitetään vesireittejä Hiitolanjoen
vesistöalueelta Saimaalle ja kehitetään uutta laajamittaista
erämelontaverkostoa muinaiskarjalaisten vanavedessä!

Huhtikuussa 2020 käynnistyi Laatokalta Saimaalle -yhteisnimikkeellä
hanke, jonka partnerina on myös Hiitolanjoki-yhdistys. Yhdistys selvittää
koemelonnan ja taustatutkimuksen avulla vesireittejä Hiitolanjoen
vesistöstä vedenjakajan yli Saimaalle. Kyseessä on pioneeritutkimus, joka
etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin: käyttivätkö muinaiskarjalaiset
näitä reittejä Laatokalta Saimaalle ja aina pohjoiseen matkatessaan?
Onko reittien kulkeminen mahdollista nykyoloissa kanootilla? Saako
vaativasta vaeltamisesta uusia reittejä ja erämatkailutuotteita?

Reittien lähtökohta on historiallinen. Useat tutkijat (esim. Pekka
Lappalainen, Kustaa Vilkuna, Kyösti Julku) ovat pohtineet näiden
vesireittien kulkua ja merkitystä. Matkan varrelle jää kulkemisen
paikannimistöä, rajamerkkejä, linnavuoria ja kivikautisia asuinpaikkoja.
Reittien varrella on monimuotoista luontoa ja luonnonsuojelualueitakin.
Aihetta on käsitelty Hiitolanjoki latvavesiltä Laatokalle -tietokirjassa,
jonka tekijä, Hiitolanjoki-yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Europaeus
toimii hankekoordinaattorina, reittikartoittaja-koemelojana ja tutkijana.
Tutkittavia päärunkoreittejä on kolme: yksi Torsanjärven ja Sarajärven
kautta Särkilahteen, kaksi Simpelejärven eri osien kautta Putikkoon.
Reitit alkavat Hiitolanjoelta ja kulkevat Rautjärven, Parikkalan ja
Savonlinnan (Punkaharju) alueella päätyen Saimaan Pihlajavedelle.
Reiteillä on järviä, lampia, jokia, ojia ja maataipaleita. Vuosina 2020 –
2022 korkean veden aikana tehdään koemelontaa ja läpäisyraivausta.
Tavoite on saada 1 – 3 reittiä virkistys- ja matkailukäyttöön.

Hankkeen tulokset kokoaa esiselvitys, joka valmistuu alkuvuonna 2022.
Reiteille tehdään myös luontokartoitus. Hiitolanjoella aloitetaan samalla
melontainfrastruktuurin kehittäminen ja erillisenä oheistoimena joelle
valmistuu uppopuu-biosuodatin. Reitistöä voidaan tulevaisuudessa myös
laajentaa eri suuntiin. Tärkeänä tulevaisuuden tavoitteena on avata
vesitieyhteys lopulta aina Laatokalle saakka erikoisrajanylityksillä.

Laatokalta Saimaalle (The best practises of shoreline biodiversity
protection, kesto 1.4.2020 – 31.3.2022) on suomalais-venäläinen
sateenvarjohanke, jonka alla toteutetaan eri sisältöjä ja vertaillaan
osallistujien kokemuksia. Pääpartnerina hanketta koordinoi Suomen
Luonnonsuojeluliitto. Venäjältä mukana ovat Neo Eco -kansalaisjärjestö,
Leningradin alueen luonnonsuojelualueiden direktoraatti, Komarovin
kasvitieteellinen instituutti ja Käkisalmen kaupunki.

Lisätietoja: Hankekoordinaattori Mikko Europaeus
Email: mikko.europaeus@gmail.com, puh. 050 468 9758

CBC-ohjelman logo, jossa Suomen, EU:n ja Venäjän liput