Vuosikokouskutsu 23.5. klo18

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

keskiviikkona 23.5. klo 18 Kojon kodalla, osoite Änkilänsalontie 230. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat, asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

14 §                     Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen aluksi kuullaan esittely hankkeesta
”Elinvoimainen järvilohi”, vierailijana Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jorma Piironen.

Hanke-esite löytyy tästä linkistä: Elinvoimainen järvilohi – Kansallinen hanke järvilohen monimuotoisuuden lisäämiseksi 170817

Tervetuloa kaikki Hiitolanjoen ystävät!
Hallitus

Kalatiekysymyksen tilanne

Hiitolanjoen kalatieprosessi on käynnissä enää Hiitolanjoen Voima Oy:n kohdalla. Yhtiö on valittanut AVI:n päätöksestä Kangaskosken ja Ritakosken voimalaitoksia koskevien kalatievelvoitteiden osalta. Valitukset ovat vuoden 2017 lopussa sisällä Vaasan hallinto-oikeudessa ja niiden käsittelyaikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

Lahnasenkoski Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti Hiitolanjoen Lahnasenkosken voimalan omistukseensa kesäkuussa. Virkistysaluesäätiö omistaa entuudestaan alueet voimalaitoksen ympärillä. Hankinnan jälkeen alueesta muodostuu yhtenäinen jokimaiseman hallitsema virkistysalue.

Myymällä kiinteistön Vantaan Energia Oy vapautuu osaltaan kalatievelvoitteesta, jolle se sai juuri vuoden lisäaikaa. Säätiön tarkoitus ei ole jatkaa voimalaitostoimintaa, joten ei ole tarpeen rakentaa kalaportaisiin perustuvaa kalatietä, vaan poistaa nousun esteet ja/tai toteuttaa luonnonmukainen kalatie. Patorakennelmiin tehtävien muutosten suunnittelu on käynnissä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa.

Koskioikeuskysymyksen tilanne

Änkilän osakaskunta on valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 antamista koskivoiman korvauspäätöksistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätösten aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Päätöksiä hakea Aluehallintoviraston lupapalvelusta kunnan hakusanalla ”Rautjärvi”.
Linkki Ahti-lupapalveluun.