Hiitolanjoki-kohdeoppaan peruskurssi NYT toukokuussa, ilmoittautuminen 15.5. mennessä

Halukkaille järjestetään HIITOLANJOKI-OPPAAN PERUSKURSSI pikaisella aikataululla nyt toukokuussa yhteistyössä Hiitolanjoen hurmaa -hankkeen ja Hiitolanjoen 8.6. pidettävän avajaistapahtuman kanssa.

Mukana taustatukena kurssia järjestämässä ovat myös Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Hiitolanjoki-yhdistys. Kurssi on maksuton ja järjestetään jos osallistujia on vähintään kolme. Kurssille mahtuu noin 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Kurssi sisältää seuraavat osiot:

1) OPPAAN AINEISTON (PDF), johon on koottu tiiviitä perustietoja ja vinkkejä laajempiin kokonaisuuksiin. Se perustuu Mikko Europaeuksen tekemään kirjaan Hiitolanjoki Laatokalta latvavesille (2012) ja Europaeuksen yli 20 vuoden toimintaan Hiitolanjoella eri rooleissa (aineistojen kerääjä, tutkija, projekteja, aineistojen tuottamista, opastuksia, Hiitolanjoki-yhdistys jne.)
Mukana on myös päivitettyä ja uutta materiaalia ainakin seuraavista aiheista:

     • luonnonhistoria (geologian ja vesistöhistorian perusteita)
     • luonto (luonnonmaakunnan yleispiirteitä, linnuston, nisäkkäiden, kasvien ym. esimerkkejä)
     • ympäristö (ympäristöongelmat ja vesistön laadun kehitys)
     • maisema (käsitteet voimakkaasti muutettu joki ja RKY, paikallisia muutoksia ym.)
     • muinaishistoria (arkeologia, vanhimmat kirjalliset lähteet, perimätieto),
     • vesireitit (Hiitolanjoki ja vesistöalue, kaukoyhteydet, matkailunäkökulma),
     • kalasto ja vaelluskalat (erityisesti Laatokasta nouseva lohi ja taimen, matkailunäkökulma)
     • kalastus (historiallinen kotitarvekalastus ja moderni virkistyskalastus, matkailunäkökulma)
     • vesivoima (esiteollinen ja teollinen, matkailunäkökulma)
     • rajavesi (rajahistoria ja nykytilanne, viranomaistyö ja käytännöt, matkailunäkökulma),
     • hankkeet ja virkistyskäyttö (vaiheita ja kehitys nykytilanteeseen, tulevaisuusnäkymiä)
     • ennallistaminen (Kangas-, Lahnasen- ja Ritakoski, liittännäiskohteet, matkailunäkökulma)

Lisäksi pakettiin tulee vielä käytännöllisiä ja hyödyllisiä asioita, kuten turvallisuusohjeet ja -määräykset, kävelyn ja ajoneuvolla ajon ja
pysäköinnin ohjeet ja määräykset, esteettömyysohjeet, virkistyskalastuksen lupa- ja rajoituskäytännöt sekä vesillä liikkumisen
ohjeet Suomen puolella erityisesti ennallistetuilla koskialueilla. Luonnollisesti myös oppaana toimimiseen liittyviä käytännön asioitakin käydään läpi kurssilla jonkin verran.

(Huom. mainittu tietokirja on valitettavasti loppuunmyyty, mutta sitä on saatavilla maakunnan kirjastoista ja mahdollisesti antikvariaateista. Kurssille yritetään saada muutama lainakappale , mutta muu aineisto on etusijalla kirjaan nähden, koska kirja on erittäin laaja ja eräiltä osin jo vanhentunutkin.)

2) KOHDEKÄYNNIT JA TUTUSTUMISET Hiitolanjoen kohteisiin (Ritakoski, Lahnasenkoski, Kangaskoski, VT 6:n pohjoispuolinen jokiosa ja Silamusjoki), enintään 3 eri käyntiä, jotka sovitaan kurssiryhmän kanssa erikseen. Tiiviin aikataulun takia pyydämme, että ilmoittaisit MITKÄ AJAT (päivät, vrk-ajat) EIVÄT SINULLE KÄY niin, kurssin vetäjä pääsee sovittelemaan näitä kenttäpäiviä mahdollisimman pian toukokuun kahdelle viimeiselle viikolle 20.-31.5.2024.

3) LOPPUTENTTI, joka järjestetään ensi sijassa oppaan aineiston ja siihen liittyvän materiaalin pohjalta. Jos et siis pääsisi ryhmän mukana kenttäkäynneille, voit kiertää kohteita myös itseksesi ja osallistua silti tenttiin. Parhaan hyödyn saat kuitenkin osallistumalla kohdekäynteihin, joissa on mahdollisuus myös esimerkiksi tutustua Hiitolanjoen voimalaitoksiin sisäpuolelta. Tentti järjestetään
todennäköisesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla joko Rautjärvellä tai Imatralla. Tenttiä ei kannata karsastaa, se on kyllä läpäistävissä
perustiedoilla ja kohtuullisella osallistumispanoksella. Tentti on kuitenkin pidettävä ennen 8.6. yleisötapahtumaa.

Opastusten jatkojärjestelyistä ei ole vielä tietoa, mutta tätäkin tullaan ko. hankkeen yhteydessä selvittämään.

Jos haluat osallistua kurssille, ilmoitatko samalla, olisitko mahdollisesti käytettävissä 8.6. tapahtumaan oppaana.

ILMOITTAUTUMISET tulee tehdä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen KE 15.5.2024 klo 24 MENNESSÄ. Tämän jälkeen kurssin vetäjä ottaa yhteyttä kurssilaisiin, ilmoittaa kohdekäyntipäivät ja kellonajat ja lähettää niihin mennessä kurssilaisille oppaan aineiston. Haluttaessa kurssin vetäjä antaa lisätietoja, alla yhteystiedot.

Tervetuloa mukaan!

Kurssin vetäjä:

Mikko Europaeus

FM kansanperinteen tutkija, yrittäjä
Tmi Traditionaali
Inet: www.traditionaali.fi
Email: mikko.europaeus@traditionaali.fi
Puh. 050 468 9758