Testisivu, ei käyttöön

Hiitolanjoki vapautuu kalojen kulkureitiksi Laatokalta latvavesille

Etelä-Karjalan Rautjärvellä sijaitsevassa Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja täysin luonnonvarainen järvilohikanta.

Hiitolanjoki tulee vapautumaan vaelluskalojen kulkureitiksi, ja lisääntymisalueeksi, kun kolme uutta koskea vapautuu voimantuotannosta. Ritakoski, Lahnasenkoski ja Kangaskoski 18 metrin yhteenlasketulla pudotuskorkeudellaan tulevat muodostamaan eteläisen Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen upean koskireitin, johon toki kuuluvat myös ylävirrassa jo nyt vapaana kuohuvat Uudensillankoski, Rapukoski ja Ali-Juvankoski. Vapaita koskijaksoja vaelluskaloille avautuu niin ikään Torsanreitillä Silamusjoessa ja Torsanjoessa sekä lukuisissa muissa pienissä virtavesissä.

Seuraavassa testejä saraketoiminnallisuuteen Gutenberg-editorissa:

Kokeillaan laittaa tekstiä
Tähän toinen rivi

Toinen tekstirivi tähän
Kokeilu myös tälle riville