Kalatiekysymyksen tilanne

Hiitolanjoen kalatieprosessi on käynnissä enää Hiitolanjoen Voima Oy:n kohdalla. Yhtiö on valittanut AVI:n päätöksestä Kangaskosken ja Ritakosken voimalaitoksia koskevien kalatievelvoitteiden osalta. Valitukset ovat vuoden 2017 lopussa sisällä Vaasan hallinto-oikeudessa ja niiden käsittelyaikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.