Kangaskosken ennallistuksen urakoitsija haussa

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr (Hiitolanjoen Voima Oy) on julkistanut hankintalain mukaisesti tarjouspyynnön Kangaskosken ennallistamisen maa- ja vesirakennusurakasta suunnitelma-piirustusten ja urakka-asiakirjojen mukaisesti sisältäen tarvittavat työt ja hankinnat. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:ssä tarkoitettua avointa menettelyä.

Tarjouspyyntö ja kaikki asiakirjat (kaupalliset, tekniset ja informatiivinen aineisto) ovat nähtävissä Hilman julkisissa hankintailmoituksissa, missä on myös esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset.

Urakkatarjouksen määräaika on 21.6.2021 klo 13.00.

Kokouskutsu Hiitolanjoki-yhdistys ry:n vuosikokous 8.6.21 klo 18

Sääntömääräinen vuosikokous

Vuosikokous järjestetään tänä vuonna etäyhteydellä.

Kokoukseen pääsee mukaan tästä linkistä

Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt vuosikokousasiat.
Lopuksi kuullaan esitykset Hiitolanjoen ajankohtaisista asioista:

Hanna Ollikainen: Ennallistusprojekti eteneminen ja aikataulu
Mikko Europaeus: Kangaskosken museoalueen suunnitteluhanke

*****************************************************

Vuosikokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisill
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. Kokouksen päättäminen

Hiitolanjoen projektien ajankohtaiset asiat

Tervetuloa!
Hiitolanjoki-yhdistyksen hallitus