7 Hiitolanjoki
Matkailu
Hiitolanjoen yleiskartta

Sijaintikartta ja rajanylityspaikat

Maisemapolku ja voimalaitoskosket 6-tien ja valtakunnanrajan välillä

Tutki Hiitolanjokea 
tarkemmin vanhan 
lauttauskatselmuskartan 
avulla

Vesireitit

Hiitolanjoen yleiskartta

Sijaintikartta ja rajanylityspaikat

Maisemapolku ja voimalaitoskosket 6-tien ja valtakunnanrajan välillä

Tutki Hiitolanjokea 
tarkemmin vanhan 
lauttauskatselmuskartan 
avulla

Vesireitit

Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen maisemapolku valmistui kesällä 2005 osana Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen museoalue ja maisemapolku -hanketta, jonka rahoittivat Euroopan Unioni, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ja Rautjärven kunta. Polku kiertää Ritakoskelta Lahnasenkoskelle joen länsirantaa ja palaa itärantaa takaisin. Joen ylittävältä Lahnasenkosken patosillalta haarautuu Lahnasen suvannolle lyhyt pistopolku. Koko polku on yhteensä reilun kilometrin mittainen. Reitti yhdistää kaksi Hiitolanjoen vanhaa, mutta yhä toiminnassa olevaa vesivoimalaitosta. 

Maisemapolku on linjattu pitkälti uittomiesten vanhoja rantapolkuja seuraillen. Polku etenee ihmisen muokkaamassa, mutta luonnonkauniissa ympäristössä veden äärellä. Matkan varrelle on sijoitettu kulkijan rasteja, joilla kerrotaan Hiitolanjoen historiasta ja nykypäivästä. Ritakosken ja Lahnasenkosken välillä on heittokalastuslaituri. Pistopolun varrella on nuotiokatos ja wc ja polun päässä lintujen tarkkailulava. Polku on osa Etelä-Karjalan retkeilyreitistöä ja kulkee pääosin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maalla. Ritakoskella (polun lähtöpiste) ja Lahnasenkoskella on pysäköintialue ja aluetaulu, jossa esitellään koko Hiitolanjoki kartoin, kuvin ja tekstein.

Polun rakenteita ja vesirajan näköalapaikka. Kuvat: Mikko Europaeus.
N. 4 kilometrin päässä maisemapolusta, aivan valtakunnan rajan tuntumassa sijaitsee Hiitolanjoen alin Suomen puoleinen koski, Kangaskoski. Kangaskoskella on laavu ja wc, jotka sijaitsevat Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön maalla voimalaitoskosken alapuolisessa niemekkeessä. Henkilöautolla tuleville on varattu pysäköintimahdollisuus ja myös Kangaskoskelta löytyy aluetaulu ja opastauluja. Luvanvarainen lohenkalastus on mahdollista Kangaskoskella 100 m päässä voimalaitospadosta (Kalastuslaki 5. luku 26 §). Lupia myyvät Simpeleen Teboil (VT 6, Änkilä) ja Simpeleen Urheilu (keskustaajama). 

Huom! Erikseen merkityille Kangaskosken voimalaitosalueelle pääsy kielletty ja rajavyöhykkeelle pääsy kielletty ilman lupaa.   

Ohessa Hiitolanjoen voimalaitoskoskien ja maisemapolun sijainti 6-tieltä:
Lahnasenkosken nuotiokatos.
Kuva: Mikko Europaeus.
Kangaskosken laavu. Kuva: Hanna Ollikainen.
Copyright 2005- Hiitolanjoki-yhdistys ry, Imatran Seudun Kehitysyhti÷ Oy
Sivusto on toteutettu osana
Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen museoalue ja maisemapolku-hanketta