Kokouskutsu Hiitolanjoki-yhdistys ry:n vuosikokous 8.6.21 klo 18

Sääntömääräinen vuosikokous

Vuosikokous järjestetään tänä vuonna etäyhteydellä.

Kokoukseen pääsee mukaan tästä linkistä

Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt vuosikokousasiat.
Lopuksi kuullaan esitykset Hiitolanjoen ajankohtaisista asioista:

Hanna Ollikainen: Ennallistusprojekti eteneminen ja aikataulu
Mikko Europaeus: Kangaskosken museoalueen suunnitteluhanke

*****************************************************

Vuosikokouksen asialista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisill
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. Kokouksen päättäminen

Hiitolanjoen projektien ajankohtaiset asiat

Tervetuloa!
Hiitolanjoki-yhdistyksen hallitus